Stäng

Hjälp

Klicka på den tjänst du vill använda. Tjänster med låssymbol kräver inloggning.

SSG behandlar personuppgifter i enlighet med reglerna i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). För mer information, klicka på länken Användarvillkor

Registrera tid

Accesskortnumret består av sju siffror och finns längst ner på ditt accesskort. Saknar du Accesskort kan du använda en tillfällig kod.

Stäng meny